Workshop TwinQ Persoonlijkheidsprofiel©

Het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel biedt diepgaand inzicht in je karaktereigenschappen, je kwaliteiten, valkuilen, communicatievoorkeur, onderliggende drijfveren en natuurlijke rol binnen een team. Met de workshop TwinQ Persoonlijkheidsprofiel kun je niet alleen je eigen gedrag beter in perspectief plaatsen, maar ook dat van een ander waardoor meer onderling begrip ontstaat

Binnen organisaties kunnen de TwinQ Persoonlijkheidsprofielen inzicht bieden in de verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn. Dit draagt bij aan onderlinge waardering en respect waardoor collega’s prettiger en effectiever kunnen samenwerken

Iedereen is anders. Dat maakt ons mensen als geheel zo krachtig. Zeker wanneer we ons bewust zijn van ieders uniekheid en daar gebruik van maken. Wanneer we onze passies en talenten combineren, kunnen we de mooiste dingen bereiken met elkaar. Een bedrijf zou geen enkele innovatie meer voort kunnen brengen wanneer het team uitsluitend uit managers bestaat zonder inbreng van een creatieve geest of wetenschapper. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten binnen een team, is het belangrijk om inzicht te hebben in jezelf en elkaar

Je weet wat ieders toegevoegde waarde is en op welke manier je het beste met elkaar kunt samenwerken. Je begrijpt beter waarom jij of je collega zo reageert op bepaalde situaties of mensen. Op momenten waarin je moe, onzeker, gefrustreerd of gestrest bent kunnen de schaduwkanten van onze persoonlijkheid naar boven komen. Juist op deze momenten is het belangrijk om achter de valkuilen ook de kwaliteiten te kunnen blijven zien zodat je elkaar kunt ondersteunen

Wil je ook meer inzicht in jezelf en de ander waardoor je het beste in elkaar naar boven kunt halen?
Wil je meer inzicht in jezelf, je kwaliteiten en natuurlijke rol binnen het team?
Ben je benieuwd waarom je bij de ene persoon aan een half woord genoeg hebt en het bij de ander maar niet lukt om hem te begrijpen?
Wil je effectiever met je collega’s kunnen samenwerken door gebruik te maken van elkaars unieke kwaliteiten?
Dan is de workshop TwinQ Persoonlijkheidsprofiel echt iets voor jou/je team
Met behulp van het uitgebreide persoonlijkheidsprofiel krijg je o.a. inzicht in jezelf, je kwaliteiten, communicatievoorkeur en natuurlijke rol binnen het team.
Tijdens de workshop leer je meer over de onderlinge overeenkomsten en verschillen en krijg je concrete handvatten aangereikt om het beste uit jezelf en de ander naar boven te halen

“Persoonlijk vond ik het een erg fijne dag en het profiel verrassend passend.
Het is jullie gelukt een prettige sfeer neer te zetten en het daardoor “licht” te houden, zelfs toen de onderlinge irritaties aan bod kwamen. Dank daarvoor!”

Louise

“Echt bizar wat er in het persoonlijkheidsprofiel stond. Het voelde net alsof jullie in mijn hoofd hadden gekeken. En dat allemaal op basis van mijn favoriete-minst favoriete activiteiten en kleuren. Dit had ik echt niet verwacht”

Fleur

Met behulp van de workshop en het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel© leer je niet alleen je eigen gedrag beter in perspectief te plaatsen, maar ook dat van een ander waardoor meer onderling begrip ontstaat

Iedereen is anders en we hebben allemaal onze eigen unieke plek in het geheel. En juist omdat iedereen zo anders is, bestaat de behoefte om mensen binnen een hokje te plaatsen met concrete kenmerken en eigenschappen. Dat hokje gebruiken we vaak om onszelf en de ander beter te kunnen begrijpen. Dat is ook de reden waarom er zo’n behoefte bestaat aan persoonlijkheidstesten en -profielen. Het kan echter voorkomen dat hiermee de uniekheid van de ander (en onszelf) tekort wordt gedaan wanneer de hokjes waarin we elkaar plaatsen te beperkt zijn. Het kan zijn dat het idee bestaat dat het ene hokje beter is dan het andere. Dat je daarom wellicht de behoefte voelt om de uitkomst van je vragenlijst te manipuleren omdat je vooraf kunt inschatten in welk hokje je wordt geplaatst wanneer je een bepaald antwoord geeft. Dit laatste is zeker het geval wanneer er rechtstreeks wordt gevraagd naar bepaalde karaktereigenschappen (zoals de veelgebruikte Big Five vragen)

Dit is ook de reden waarom wij Sabine Hoogenraad (Ruimte en kleur) en Angela Weghorst (TwinQ) op zoek zijn gegaan naar een alternatief. We wilden een persoonlijkheidsprofiel ontwikkelen die uitgaat van ieders unieke kracht en verassende, diepgaande inzichten over jezelf en de ander zou bieden. Het viel ons al geruime tijd op dat er een verband bestaat tussen de waarden die je het meest belangrijk in je leven vindt; je favoriete – minst favoriete activiteiten/onderwerpen en kleuren en een aantal persoonlijkheidskenmerken. Na meer dan vijf jaar uitgebreid onderzoek (deskresearch, kwalitatief en kwantitatief) is het ons gelukt om het persoonlijkheidsprofiel te ontwikkelen dat wij voor ogen hadden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de inzichten uit het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel, wordt deze aangeboden in combinatie met een workshop

Voorafgaand aan de workshop krijg je een vragenlijst toegestuurd waarin we je vragen naar de waarden die je het meest belangrijk vindt en je favoriete- minst favoriete activiteiten/onderwerpen en kleuren. Op basis van je antwoorden stellen wij een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel samen dat we tijdens de workshop gaan behandelen. Je krijgt daarmee niet alleen inzicht in jezelf, maar begrijpt daardoor ook de ander beter. Tijdens de workshop besteden we eveneens aandacht aan op welke wijze/manier je je eigen ontwikkelpunten kunt herkennen en leert omzetten in je kracht waardoor je efficiënter met elkaar kunt samenwerken

Het TwinQ Persoonlijkheisprofiel bestaat uit een unieke combinatie van je TwinQ Persoonlijkheidstype, je voorkeursrol en het centrum van waaruit je handelt. Er zijn in totaal bijna vierhonderd unieke combinaties te vinden. Hiermee doen we in onze ogen recht aan de uniekheid van ieder individu. Een mens is immers meer dan een eendimensionaal hokje. Ondanks de ruime hoeveelheid aan combinaties, is het door de heldere indeling in TwinQ type, rol en centrum eenvoudig om jezelf op de diverse kenmerken met een ander te vergelijken

Het TwinQ Persoonlijkheidstype geeft inzicht in wie je bent en waarom je doet wat je doet. Het zegt iets over je persoonlijkheid / karaktereigenschappen, je manier van communiceren en handelen, je sterktes en ontwikkelpunten

De rol geeft inzicht in hoe je uiting geeft aan wie je bent en hoe je je verhoudt ten opzichte van anderen. Het zegt iets over je natuurlijke rol binnen een team/organisatie en hoe je hier (het liefst) vorm aan geeft

Het centrum geeft inzicht in je primaire manier van reageren en onderliggende drijfveren. Het zegt iets over wat jij belangrijk vind in je leven/werk en de manier waarop jij van nature op de buitenwereld reageert

© TwinQ: insights & inspiration en Ruimte en Kleur

Klik hier als je meer wilt weten over de diverse TwinQ Persoonlijkheidstypen

De TwinQ persoonlijkheidstypen©

Wij zijn ervan overtuigd dat onze passies, talenten en de waarden die we het meest belangrijk vinden, iets zeggen over wie we daadwerkelijk zijn. Dat we het meest onszelf zijn wanneer doen waar ons hart ligt. Om te achterhalen of deze overtuiging daadwerkelijk klopt, hebben we tijdens het kwantitatieve onderzoek dat ten grondslag ligt aan het boek ‘Anders’, aan vierduizend 5- tot 25-jarigen gevraagd wat hun passies en talenten zijn en welke waarden zij het meest belangrijk vinden. Via een clusteranalyse zijn daaruit de zeven TwinQ persoonlijkheidstypen naar voren gekomen. En het blijkt dat deze TwinQ persoonlijkheidstypen ook daadwerkelijk een eigen persoonlijkheid hebben, met elk hun specifieke karaktereigenschappen, primaire manier van reageren, valkuilen, activiteiten waar ze het meest energie van krijgen etc.

Een korte kennismaking de 7 TwinQ persoonlijkheidstypen

 1. De Artist is creatief, heeft een levendige fantasie en houdt ervan om dingen te creëren. Hij wordt gedreven door zijn gevoel en intuïtie en is wars van vaste en starre patronen
 2. De Creator is dol op techniek en vindt het leuk om technologische oplossingen te bedenken of dingen te bouwen. Hij is nuchter, relaxed en doet de dingen het liefst op basis van gezond verstand
 3. De Action Hero is dol op sport en alles wat met actie en avontuur te maken heeft. Hij is competitief, impulsief, houdt niet van praten over gevoelens en neemt het leven zoals het is
 4. De Buddy is niet zozeer geïnteresseerd in wát hij doet, maar met wie. Hij is extravert, sociaal, wil graag samenwerken of anderen helpen, neemt graag de leiding en staat met beide benen op de grond
 5. De Pragmatic wordt gekenmerkt door zijn pragmatische en gestructureerde houding. Hij is nuchter, analytisch, geïnteresseerd in mensen en vindt het leuk om dingen te regelen
 6. De Romantic is een romantische dromer. Hij is sensitief, creatief en is een echte ‘nature lover’. Hij heeft een rijk gevoelsleven, is bescheiden en houdt zich vaak het liefst op de achtergrond
 7. De Intuitive wordt gedreven door z’n intuïtie die bepaalt of iets interessant genoeg is of niet. Hij is geïnteresseerd in spiritualiteit en het ‘zesde zintuig’, is extravert en vind het leuk om de leiding te nemen

Segmentatiemodel

De TwinQ persoonlijkheidstypen worden reeds een aantal jaar ingezet als segmentatiemodel voor bedrijven en organisaties om meer inzicht in hun doelgroep te verkrijgen. Aangezien de verschillende persoonlijkheidstypen een duidelijk profiel en karakter hebben, wordt op deze manier snel duidelijk waarom een product, dienst of communicatie-uiting bepaalde typen juist wel of niet aanspreekt. Ook kunnen nieuwe ideeën beter afgestemd worden op de doelgroep. Daarbij hebben we overigens tijdens diverse onderzoeken ontdekt dat de TwinQ persoonlijkheidstypen niet alleen toepasbaar zijn voor 5- tot 25-jarigen, maar ook voor volwassenen tot zelfs negentig jaar!

Meer informatie over de TwinQ Persoonlijkheidstypen is te vinden in het boek Anders. Wil je daarnaast nog meer weten over het segmentatiemodel? Neem dan even contact met me op, ik vertel je er graag meer over

Klik hier als je meer wilt weten over de diverse rollen

Het Rollenwiel©

De diverse rollen zijn gecategoriseerd binnen het rollenwiel. Dit rollenwiel is gebaseerd op alle mogelijke bijdragen die mensen kunnen leveren aan het team of de organisatiedoelstellingen. Het wiel bestaat uit 7 onderdelen met elk 3 onderscheidende rollen die onderling verschillen in de manier waarop ze reageren en handelen. In totaal zijn er dus 21 verschillende rollen te onderscheiden die elk hun eigen unieke bijdrage leveren aan het geheel.

Als individu beschik je over het algemeen over twee natuurlijke rollen waarvan er één dominant is

De rollen in de 3 binnenste cirkels van het wiel maken het (op hun eigen manier) mogelijk dat het wiel wordt gedragen, in beweging komt of blijft draaien:

 1. De 3 rollen binnen de as dragen het geheel. Ze zorgen voor een veilige basis, sfeer en/of goede energie flow
 2. De 3 rollen binnen het aandrijfwiel zorgen ervoor dat het wiel kan blijven draaien. Zij bieden ondersteuning op fysiek, emotioneel of relationeel gebied
 3. De 3 rollen binnen de motor zijn erop gericht dat het wiel in beweging komt en blijft. Ze zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en dit uiteindelijk ook gaat doen

De buitencirkel bestaat uit 4 onderdelen die elk (op hun eigen manier) een directe bijdrage leveren aan het bedrijfs-/ productieproces. Deze onderdelen zijn gebaseerd op de 4 seizoenen en gelinkt aan de stadia binnen een productontwikkelingstraject:

 1. De 3 rollen binnen de winter zijn gericht op het voorbereiden van een nieuw begin middels een visie of strategie voor de toekomst
 2. De 3 rollen binnen de lente houden zich bezig met het ‘zaaien’ van nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën
 3. De 3 rollen binnen de zomer zorgen ervoor dat de ‘zaadjes’ uitgroeien tot levensvatbare planten die tot bloei komen en door anderen worden opgemerkt
 4. De 3 rollen binnen de herfst zorgen ervoor dat de ‘planten’ op de juiste manier worden onderhouden en geoogst

Klik hier als je meer wilt weten over de centra

De centra & onderliggende drijfveren en motieven

De diverse centra zijn gelinkt aan de chakra’s en de daarmee corresponderende onderliggende drijfveren en motieven. Het geeft inzicht in je primaire manier van reageren, waar je voor staat en waarom je op een bepaalde manier op de buitenwereld reageert

Inzicht in de dominante centra van jezelf en de ander maakt o.a. duidelijk waarom jullie het op bepaalde onderwerpen/thema’s fundamenteel eens of oneens kunnen zijn. Je gaat zien dat het af en toe geen zin heeft om de ander te willen overtuigen van je gelijk, maar des te meer om elkaars verschil in mening te respecteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een discussie tussen een gelovig iemand en een atheïst, of een PVV-stemmer en een Groen Links stemmer. Ook al proberen ze elkaar dagenlang te overtuigen van elkaars gelijk, eens zullen ze het nooit worden. Behalve dat ze het eens zijn dat ze het oneens met elkaar zijn

Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop iemand naar de wereld kijkt: met z’n hoofd in de wolken of voeten in de klei. Iemand met z’n hoofd in de wolken heeft behoefte aan overzicht, aan het totaalplaatje. Voor hen is het belangrijk dat ze het nut van een bepaalde activiteit of regel inzien en zicht hebben op het overkoepelende doel. Bij de uitvoering zijn ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en ze hebben behoefte aan enige mate van vrijheid om zelf te bepalen hoe ze iets doen

Iemand die met z’n voeten in de klei staat wil liever gewoon weten wat er van hem of haar verwacht wordt, hoe ze iets moeten doen en wanneer het gereed dient te zijn. Zij hebben behoefte aan duidelijke kaders, taken en instructies. Het waarom van iets is voor heb minder relevant

Wat is het resultaat van de workshop en het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel?
Je weet waar de kracht van jezelf (en je teamleden) ligt en hoe je deze optimaal kunt benutten
Je hebt meer begrip voor jezelf en elkaars communicatievoorkeur, kwaliteiten, ontwikkelpunten en natuurlijke rol binnen een team
De onderlinge sfeer en effectiviteit binnen een team wordt sterk verbeterd
Je hebt geleerd hoe je optimaal met elkaar kunt samenwerken en miscommunicatie kunt omzetten in begrip
Je bent in staat om effectiever in te spelen op gedrag zodat je anderen beter kunt managen en/of motiveren

Voor wie, wat, hoe en wanneer?

 • Voor wie: deze workshop is er voor iedereen die zichzelf en de ander beter wil begrijpen. De workshop is met name geschikt voor organisaties die het onderlinge begrip en de effectiviteit van het team willen verbeteren. Vandaar dat deze workshop uitermate geschikt is als in-company workshop (teambuildingssessie). Wil je meer weten neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over
 • Duur van de workshop: 7 uur (van 10.00 – 17.00 uur)
 • Groepsgrootte: minimaal 3 deelnemers en maximaal 10
 • Investering individuele deelname: de kosten voor deelname aan de workshop bedragen €750,=  (incl. btw voor particulieren en excl. 21% btw voor zakelijke deelnemers). Wanneer je samen met collega deelneemt aan een workshop betaal je slechts €500 per persoon. Bij in-company workshops zal in overleg een aangepaste prijs worden gehanteerd
 • Persoonlijkheidsprofiel: tijdens de workshop krijg je een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel in handen dat wij voor je samenstellen op basis van de antwoorden op de vooraf toegestuurde vragenlijst

Door de registratie in het CRKBO-register heeft TwinQ een btw-vrijstelling voor alle individuele sessies, workshops en trainingen. Daarnaast hebben de meeste bedrijven een personeelsbudget voor scholing en/of persoonlijke ontwikkeling. Voordeel van deze registratie is dat opdrachtgevers ervan op aan kunnen dat TwinQ aan de kwaliteitseisen voor kort beroepsonderwijs voldoet. Meer informatie vind je op de website CRKBO

Wil je weten wat ik voor jou/je organisatie kan betekenen? Of wil je meer informatie?

Bel of mail me. Je kunt ook een berichtje sturen via onderstaand contactformulier

Ik neem dan binnen 24 uur contact met je op

TwinQ respecteert je privacy. Ben je benieuwd hoe we met persoonlijke gegevens omgaan? Lees dan de privacy verklaring van TwinQ?

Benieuwd naar het overige aanbod?

© TwinQ: insights & inspiration | Build by Webtail