TwinQ Persoonlijkheidsprofiel©

Het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel biedt diepgaand inzicht in je karaktereigenschappen, je kwaliteiten, valkuilen, communicatievoorkeur, onderliggende drijfveren en natuurlijke rol binnen een team. Met behulp van het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel leer je niet alleen je eigen gedrag beter in perspectief te plaatsen, maar ook dat van een ander waardoor meer onderling begrip ontstaat

Binnen organisaties kunnen de TwinQ Persoonlijkheidsprofielen inzicht bieden in de verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn. Dit draagt bij aan onderlinge waardering en respect waardoor collega’s prettiger en effectiever kunnen samenwerken

Iedereen is anders. Wanneer we gebruikmaken van ieders unieke passies en talenten, dan zijn we met z’n allen in staat om de wereld een stukje mooier te kleuren. Voor nu en later. Om volledig tot je recht te kunnen komen is het belangrijk om inzicht te hebben in jouw unieke kracht en plek in het geheel. Te begrijpen waarom je reageert op bepaalde situaties of mensen. Je bewust te zijn van je kwaliteiten en valkuilen en hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten binnen een team, is het belangrijk om diepgaand inzicht te hebben in jezelf en elkaar. Dit biedt je de mogelijkheid om je eigen gedrag beter in perspectief te plaatsen, maar ook dat van een ander. Hierdoor ontstaat meer begrip, waardering en respect voor elkaar. Het zorgt ervoor dat teamleden elkaars talenten en kwaliteiten beter kunnen herkennen en benutten.

Wil je ook meer inzicht in jezelf en de ander waardoor je het beste in elkaar naar boven kunt halen?
Wil je meer inzicht in jezelf, je kwaliteiten en natuurlijke rol binnen het team?
Ben je benieuwd waarom je bij de ene persoon aan een half woord genoeg hebt en het bij de ander maar niet lukt om hem te begrijpen?
Wil je effectiever met je collega’s kunnen samenwerken door gebruik te maken van elkaars unieke kwaliteiten?
Dan is de workshop TwinQ Persoonlijkheidsprofiel echt iets voor jou/je team
Met behulp van het uitgebreide persoonlijkheidsprofiel krijg je o.a. inzicht in jezelf, je kwaliteiten, communicatievoorkeur en natuurlijke rol binnen het team.
Tijdens de workshop leer je meer over de onderlinge overeenkomsten en verschillen en krijg je concrete handvatten aangereikt om het beste uit jezelf en de ander naar boven te halen

“Persoonlijk vond ik het een erg fijne dag en het profiel verrassend passend.
Het is jullie gelukt een prettige sfeer neer te zetten en het daardoor “licht” te houden, zelfs toen de onderlinge irritaties aan bod kwamen. Dank daarvoor!”

Louise

“Echt bizar wat er in het persoonlijkheidsprofiel stond. Het voelde net alsof jullie in mijn hoofd hadden gekeken. En dat allemaal op basis van mijn favoriete-minst favoriete activiteiten en kleuren. Dit had ik echt niet verwacht”

Fleur

Het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel© leer je niet alleen je eigen gedrag beter in perspectief te plaatsen, maar ook dat van een ander

Iedereen is anders en we hebben allemaal onze eigen unieke plek in het geheel. Daarom hebben wij (Sabine Hoogenraad (Ruimte en kleur) en Angela Weghorst (TwinQ)) een volledig nieuw persoonlijkheidsprofiel ontwikkeld. Het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel gaat uit van ieders unieke kracht en biedt verrassende, diepgaande inzichten over jezelf en de ander.

Het Persoonlijkheidsprofiel is gebaseerd op meer dan vijf jaar uitgebreid onderzoek (deskresearch, kwalitatief en kwantitatief). Het profiel gaat uit van drie belangrijke pijlers: TwinQ Persoonlijkheidstype –  voorkeursrol – centrum. De ruime hoeveelheid combinaties doet recht aan de uniekheid van ieder individu. De heldere indeling in TwinQ type – rol – centrum maakt het in een oogopslag mogelijk om jouw unieke combinatie te zien (en deze met anderen te vergelijken).

Het TwinQ Persoonlijkheidstype is de motor die jou in beweging zet. Het geeft inzicht in je basispersoonlijkheid en intrinsieke motivatie.

De rol geeft aan hoe jij het liefst uiting geeft aan wie je bent. Het geeft inzicht in je natuurlijke rol binnen een team/organisatie en je communicatie-/gedragsvoorkeuren.

Het centrum geeft aan van waaruit je handelt. Het geeft inzicht in je onderliggende drijfveren en primaire manier van reageren.

© TwinQ: insights & inspiration en Ruimte en Kleur

De TwinQ persoonlijkheidstypen©

Wij zijn ervan overtuigd dat onze passies, talenten en de waarden die we het meest belangrijk vinden, iets zeggen over wie we daadwerkelijk zijn. Dat we het meest onszelf zijn wanneer doen waar ons hart ligt. Om te achterhalen of deze overtuiging daadwerkelijk klopt, hebben we tijdens het kwantitatieve onderzoek dat ten grondslag ligt aan het boek ‘Anders’, aan vierduizend 5- tot 25-jarigen gevraagd wat hun passies en talenten zijn en welke waarden zij het meest belangrijk vinden. Via een clusteranalyse zijn daaruit de zeven TwinQ persoonlijkheidstypen naar voren gekomen. En het blijkt dat deze TwinQ persoonlijkheidstypen ook daadwerkelijk een eigen persoonlijkheid hebben, met elk hun specifieke karaktereigenschappen, primaire manier van reageren, valkuilen, activiteiten waar ze het meest energie van krijgen etc.

Een korte kennismaking de 7 TwinQ persoonlijkheidstypen

 1. De Artist is creatief, heeft een levendige fantasie en houdt ervan om dingen te creëren. Hij wordt gedreven door zijn gevoel en intuïtie en is wars van vaste en starre patronen
 2. De Creator is dol op techniek en vindt het leuk om technologische oplossingen te bedenken of dingen te bouwen. Hij is nuchter, relaxed en doet de dingen het liefst op basis van gezond verstand
 3. De Action Hero is dol op sport en alles wat met actie en avontuur te maken heeft. Hij is competitief, impulsief, houdt niet van praten over gevoelens en neemt het leven zoals het is
 4. De Buddy is niet zozeer geïnteresseerd in wát hij doet, maar met wie. Hij is extravert, sociaal, wil graag samenwerken of anderen helpen, neemt graag de leiding en staat met beide benen op de grond
 5. De Pragmatic wordt gekenmerkt door zijn pragmatische en gestructureerde houding. Hij is nuchter, analytisch, geïnteresseerd in mensen en vindt het leuk om dingen te regelen
 6. De Romantic is een romantische dromer. Hij is sensitief, creatief en is een echte ‘nature lover’. Hij heeft een rijk gevoelsleven, is bescheiden en houdt zich vaak het liefst op de achtergrond
 7. De Intuitive wordt gedreven door z’n intuïtie die bepaalt of iets interessant genoeg is of niet. Hij is geïnteresseerd in spiritualiteit en het ‘zesde zintuig’, is extravert en vind het leuk om de leiding te nemen

Segmentatiemodel

De TwinQ persoonlijkheidstypen worden reeds een aantal jaar ingezet als segmentatiemodel voor bedrijven en organisaties om meer inzicht in hun doelgroep te verkrijgen. Aangezien de verschillende persoonlijkheidstypen een duidelijk profiel en karakter hebben, wordt op deze manier snel duidelijk waarom een product, dienst of communicatie-uiting bepaalde typen juist wel of niet aanspreekt. Ook kunnen nieuwe ideeën beter afgestemd worden op de doelgroep. Daarbij hebben we overigens tijdens diverse onderzoeken ontdekt dat de TwinQ persoonlijkheidstypen niet alleen toepasbaar zijn voor 5- tot 25-jarigen, maar ook voor volwassenen tot zelfs negentig jaar!

Meer informatie over de TwinQ Persoonlijkheidstypen is te vinden in het boek Anders. Wil je daarnaast nog meer weten over het segmentatiemodel? Neem dan even contact met me op, ik vertel je er graag meer over

Het Rollenwiel©

De diverse rollen zijn gebaseerd op alle mogelijke bijdragen die mensen kunnen leveren aan het team of de organisatiedoelstellingen. Het wiel bestaat uit 7 onderdelen die onderling verschillen in de manier waarop ze reageren en handelen.

Als individu beschik je over het algemeen over twee natuurlijke rollen waarvan er één dominant is

De rollen in de 3 binnenste cirkels van het wiel maken het (op hun eigen manier) mogelijk dat het wiel wordt gedragen, in beweging komt of blijft draaien:

 1. De as draagt het geheel. Hij zorgt voor een veilige basis, sfeer en/of goede energie flow
 2. De lagers zorgen ervoor dat het wiel kan blijven draaien. Zij ondersteunen/motiveren op fysiek, emotioneel of relationeel gebied
 3. De motor is erop gericht dat het wiel in beweging komt en blijft. Hij stuurt anderen aan en zorgt ervoor dat men weet wat er van hen verwacht wordt en dit uiteindelijk ook gaat doen

De buitencirkel bestaat uit 4 onderdelen die elk (op hun eigen manier) een directe bijdrage leveren aan het bedrijfs-/ productieproces. Deze onderdelen zijn gebaseerd op de 4 seizoenen en gelinkt aan de stadia binnen een productontwikkelingstraject:

 1. Visie is gericht op het voorbereiden van een nieuw begin middels een visie of strategie voor de toekomst
 2. Idee houdt zich bezig met het ‘zaaien’ van nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën
 3. Productie zorgt ervoor dat de ‘zaadjes’ uitgroeien tot levensvatbare planten die tot bloei komen en door anderen worden opgemerkt
 4. Eindproduct zorgt ervoor dat de ‘planten’ op de juiste manier worden onderhouden en geoogst

De centra & onderliggende drijfveren en motieven

De diverse centra zijn gelinkt aan de chakra’s en de daarmee corresponderende onderliggende drijfveren en motieven. Het geeft inzicht in je primaire manier van reageren, waar je voor staat en waarom je op een bepaalde manier op de buitenwereld reageert

Inzicht in de dominante centra van jezelf en de ander maakt o.a. duidelijk waarom jullie het op bepaalde onderwerpen/thema’s fundamenteel eens of oneens kunnen zijn. Je gaat zien dat het af en toe geen zin heeft om de ander te willen overtuigen van je gelijk, maar des te meer om elkaars verschil in mening te respecteren.

Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop iemand naar de wereld kijkt: met z’n hoofd in de wolken of voeten in de klei. Iemand met z’n hoofd in de wolken heeft behoefte aan overzicht, aan het totaalplaatje. Voor hen is het belangrijk dat ze het nut van een bepaalde activiteit of regel inzien en zicht hebben op het overkoepelende doel. Bij de uitvoering zijn ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en ze hebben behoefte aan enige mate van vrijheid om zelf te bepalen hoe ze iets doen

Iemand die met z’n voeten in de klei staat wil liever gewoon weten wat er van hem of haar verwacht wordt, hoe ze iets moeten doen en wanneer het gereed dient te zijn. Zij hebben behoefte aan duidelijke kaders, taken en instructies. Het waarom van iets is voor heb minder relevant

Wat is het resultaat van de workshop en het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel?
Je weet waar de kracht van jezelf (en je teamleden) ligt en hoe je deze optimaal kunt benutten
Je hebt meer begrip voor jezelf en elkaars communicatievoorkeur, kwaliteiten, ontwikkelpunten en natuurlijke rol binnen een team
De onderlinge sfeer en effectiviteit binnen een team wordt sterk verbeterd
Je hebt geleerd hoe je optimaal met elkaar kunt samenwerken en miscommunicatie kunt omzetten in begrip
Je bent in staat om effectiever in te spelen op gedrag zodat je anderen beter kunt managen en/of motiveren

Voor wie, wat, hoe en wanneer?

Het TwinQ Persoonlijkheidsprofiel is er voor iedereen die zichzelf en de ander beter wil begrijpen. De bijbehorende workshop is met name geschikt voor organisaties die het onderlinge begrip en de effectiviteit van het team willen verbeteren.

TwinQ Persoonlijkheidsprofiel

 • Een uitgebreid persoonlijk rapport waarin o.a. ‘je motor’, persoonlijke stijl, krachten en mogelijke valkuilen, mogelijke maskers en ontwikkelpunten, bijdrage aan het team, manier van communiceren aan bod zullen komen
 • Het persoonlijke rapport is gebaseerd op een  vragenlijst waarin we je vragen naar de waarden die je het meest belangrijk vindt en je favoriete- minst favoriete activiteiten/onderwerpen en kleuren. Op basis van je antwoorden stellen wij een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel samen
 • Investering: €250,= (excl. btw voor zakelijke deelnemers)

Workshop TwinQ Persoonlijkheidsprofielen

 • De achterliggende theorie van de TwinQ Persoonlijkheidsprofielen biedt bruikbare en  verrassende inzichten over jezelf en de ander. Deze workshop gaat in op de achterliggende theorie en is bedoeld voor iedereen die zichzelf en de ander beter wil begrijpen. Zij is uitermate geschikt is als in-companyworkshop (teambuildingssessie)
 • Duur van de workshop: 6 uur (van 10.00 – 16.00 uur)
 • Groepsgrootte: minimaal 4 deelnemers
 • Investering:  €350,= per deelnemer (excl. btw voor zakelijke deelnemers)

Workshop + Persoonlijkheidsprofiel

 • Op basis van vooraf toegestuurde vragenlijsten ontvang je een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel dat we tijdens de workshop behandelen. Je krijgt daarmee diepgaand inzicht in jezelf en begrijpt ook de ander beter. Tijdens de workshop besteden we eveneens aandacht aan hoe je je valkuilen kunt herkennen en leert omzetten in je kracht
 • Duur van de workshop: 6 uur (van 10.00 – 16.00 uur)
 • Groepsgrootte: minimaal 4 deelnemers
 • Investering:  €450,= per deelnemer (excl. btw voor zakelijke deelnemers)

Door de registratie in het CRKBO-register heeft TwinQ een btw-vrijstelling voor alle individuele sessies, workshops en trainingen. Daarnaast hebben de meeste bedrijven een personeelsbudget voor scholing en/of persoonlijke ontwikkeling. Voordeel van deze registratie is dat opdrachtgevers ervan op aan kunnen dat TwinQ aan de kwaliteitseisen voor kort beroepsonderwijs voldoet. Meer informatie vind je op de website CRKBO

Wil je weten wat ik voor jou/je organisatie kan betekenen? Of wil je meer informatie?

Bel of mail me. Je kunt ook een berichtje sturen via onderstaand contactformulier

Ik neem dan binnen 24 uur contact met je op

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

TwinQ respecteert je privacy. Ben je benieuwd hoe we met persoonlijke gegevens omgaan? Lees dan de privacy verklaring van TwinQ?

Benieuwd naar het overige aanbod?

© TwinQ: insights & inspiration | Build by Webtail
nl_NLNL